සිංහල රැප් ලිරික්ස් තියෙනවද? අපිට එවන්න

ඕන කරන්නේ මෙච්චරයි..

 

  • ට්‍රැක් එකේ හරි වීඩියෝ එකේ හරි YouTube ලින්ක් එක

  • Facebook එකට දාපු කවර් පික් එකක් හරි ඒ ළඟින් යන සයිස් එකේ පික් එකක් හරි

  • සිංහල යුනිකෝඩ් වලින් පිළිවෙලකට නොවරදවා ටයිප් කරපු ලිරික්ස් ටික

පහත ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට එවන්න..

sinhalaraplyrics@yahoo.com

Advertisements