Team X – Saththu (සත්තු) Pavithra Ft. Gamunu D Lyrics

මට පුලුවන් දේවල් විතරයි කිව්වේ එකයි මගේ track අඩූ… ඇවිදල රස්සාවට ගෙවිලා මගේ මස්පිඩු.. කලබල නැහ් මට කල් තියෙනවා අඹරන්න පොඩි අඬු අවනඩු විසඳන්නම් මං අරන් මගේ කඩු අඩුපාඩු කුඩුකේඩු තිබ්බේම අඩුපාඩු ආයුබෝවන් මනහර කෝලම් පෑවට වැඩක් නෑ බං වෛවාරන් මායම් රැඟුමට රැවටිල දිව්වේ නෑ මං හිතුවානම් කරන්න බැරි කිසි දෙයක් නෑ මට මේ රටේ […]

Read more "Team X – Saththu (සත්තු) Pavithra Ft. Gamunu D Lyrics"

Yuki – Rasthafari (රස්තාෆාරී) Ft. Ravi jay Lyrics

(Hook) (Yuki) හෙව්වා හිත එක වෙනසක් මැව්ව සදවල් දහසක් ඇවිදින රතු පලසක් නවතින්න බැරි මනසක් // දෙවියන් හා.. විෂමාකාරී විවිධාකාරී විෂමකාරී// ඔබෙ සිතුවම් කන්දෙන් කන්දෙන් මැව්ව සිතිවිලි මල් මෙන් මල් මෙන් ගත්තා අහසම අල්ලෙන් අල්ලෙන් රස්තාෆාරී විෂමාකාරී// (Verse 1) (Ravi Jay) වත්තෙන් අද මලක් ගෙනාවා ඒ මල නෙලාගන්න මම යනවා කවුද මාත් එක්ක එන්නෙ එන […]

Read more "Yuki – Rasthafari (රස්තාෆාරී) Ft. Ravi jay Lyrics"

Master D – Nari Nari Nari Nari (නරි නරි නරි නරි) Lyrics

(Hook) නරි නරි නරි නරි කලේ දිගෙ එන හැටි වන වන නැටි හලාගෙන බෙටි හූ කියාගෙන එක උගෙ හැටි (Verse 1) ගිනි මන මත සරසන ගෙල තද කරම්ද මිනි මල කල වන නල දුර රෑගෙන යම්ද සිරි විසිරි කිරි ඉතිරි පෑණි පිරි රටකි එන්න සිරි කත නුඹව දන් හෑඩ කරන්නෙ මුන් ව්ස්කුණන් කන්න ඌරො තලද්දි […]

Read more "Master D – Nari Nari Nari Nari (නරි නරි නරි නරි) Lyrics"

Chathuranga Nandasena – Sathange Palliya (සාතන්ගේ පල්ලිය) Ft. Shehaara Lyrics

(Hook) සහෘදය මෙ කියන්නේ ඔබට උමතුවක් එක්තරා වූ මිනිසෙකුට දැනුණා වූ මිරිඟුවක් කෙලෙස එ කව කිවද මට නොතේරේ දැනුණා වූ රිද්මයේ පද පෙළ ගැළපුවේ කාල වූ ගගන තල දෙදරුණා නෙක පැහැති විදුලි කල එළිය මතු වුණා කෙලෙස එ කව කිවද මට නොතේරේ දැනුණා වූ රිද්මයේ පද පෙළ ගැළපුවේ (x 2) (Verse 1) (Chathu) මේ අද […]

Read more "Chathuranga Nandasena – Sathange Palliya (සාතන්ගේ පල්ලිය) Ft. Shehaara Lyrics"

Drill Team Westnahira – Usama Thanaka (උසම තැනක) Ft. Yuki Lyrics

(Verse 1) (Loco) ගල් ලෙන බින්ඳා ලෙන් දොර ඇරියා අසම්මතයි මගෙ කතාව අඩියෙන් අඩියට අඳුර ගත්තා මං යාළුවාව හා සතාව කාලෙ හරි තිත තියන්න මේ මං රැප් දෙන අන්තිම වතාව පතාගෙන ආවා වගේ මේ රටාව හඳේ කළ රති කෙළි ලතාව බල්ලෙක් මම පිස්සු මට හපපු පාරවල් හොඳ වෙන්නෑ මොරටු වැල්ලෙ මම තියපු අඩිය එන රළ […]

Read more "Drill Team Westnahira – Usama Thanaka (උසම තැනක) Ft. Yuki Lyrics"

RUDEBOYRAY – Rawati Sasaramaga (රැවටී සසරමග) Ft. Prasa Kg (Ahasa) Lyrics

(Verse 1) (RUDEBOYRAY) වැනුමෙන් වරුණෙන්, බිහිවිය කරුමෙන් රට පුච්චන් කන පෙර පර ඉතිහාසය වී දිය හීනිය ප්‍රීතිය, ප්‍රාසය වී…හාස්‍යය… පෙර ‘වී’, තරවී රඟදී පරෙවී මුලදී උන් හිටි තැන් සුනු වී අද හිඟමන් යදිනවො ළපටී මහ මග නැවතී, ආ මග වැරදී….. බොරුවෙන් දුවන ලෝකේ බොරුවටයි බැති ඇත්ත කිව්වොතින් කන්න වෙන්නෙ ගුටි රටේ ඔළු හදන්නේ fan page […]

Read more "RUDEBOYRAY – Rawati Sasaramaga (රැවටී සසරමග) Ft. Prasa Kg (Ahasa) Lyrics"

Prasa Kg – Kilo Walin Amatha (කිලෝ වලින් අමතා) Lyrics

කිලෝ වලින් අමතා…අමතා… රැප් ගීත කතා, දුක නවතා…නවතා…නවතා… සංගීත රටා…. තනි නෙතට ඇඬෙන සංගීත රටා රැපට අඳින සැපට අදින අපි වටා දස අතට වදින රස හිතට බඳින විදින, විඳින සංගීත රටා… කිලෝ වලින්…පුතා…පුතා… මම ආවේ පතා… දුක නවතා…නවතා…නවතා… ජාති ගීත රටා…. තිතට දෙන්නෙ දැනෙන්ඩ දැන් හැමොම වැනෙන්ඩ පැලෙන්ඩ එපා. තවත් ඇති දැන් පාවෙන්ඩ පෙලෙන්ඩ එපා […]

Read more "Prasa Kg – Kilo Walin Amatha (කිලෝ වලින් අමතා) Lyrics"